U-RAA

Sixth URAA General Meeting – 2016,  Korea


Fifth GA URAA – 2015, Jakarta


Third URAA General Meeting – 2013, Sri Lanka


Second URAA General Meeting – 2012, Cambodia


First URAA General Meeting – 2005, Philippines